Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

(kd) – ett parti för pensionärer ! 

Mats Odell medger

- att pensioner är uppskjuten lön !  

                                                                        

Men (s) och (mp) tänker inte så – och inte heller (kd):s övriga Alliansbröder. Mats sa uttryckligen på årsmötet för Solna Kristdemokrater ”att pension är uppskjuten lön – och dessutom så mycket mer, eftersom ränta - motsvarande löneutvecklingen – också utgår”. Ett så tydligt uttalande ger Mats stöd från 1,8 miljoner pensionärer och alla deras organisationer. Lennart Pettersson ( c) däremot e-mailade  - att pensioner är inte uppskjuten lön.

 

Hur tänker partier som inte accepterar pensionärernas och (kd):s sätt att se? 

Är den pensionsavgift, som arbetsgivaren betalar, egentligen bara en skatt för att han utnyttjar arbetskraft – liknande den skatt som företagaren betalar för el ? Är den pension som de äldre får – egentligen bara ett bidrag som utgår från staten till dem som är gamla – bidrag, liknande dem för sjuka och arbetslösa?  Med det synsättet är det inte medborgarna själva som spar ihop till sin egen pension. Därmed gäller frågan inte bara pensionärerna – utan alla svenska medborgare. Är vi alla bara statens bidragstagare? Vill svenska politiker verkligen få oss att känna oss så förminskade och undersåtliga?

 

 

De frågorna ställdes tidigare till Lennart Pettersson ( c), men han har inte svarat – trots att han på sin hemsida förklarar att han gärna går in i en seriös diskussion med medborgarna. På ett möte med Gröna Seniorer häromkvällen ställdes samma frågor till (s) – (mp) – och (v). Eva Olsson (v) svarade direkt – (v) anser att pensioner är uppskjuten lön. (kd) och (v) är sålunda de enda partierna som för pensionärernas talan i Riksdagen i detta avseende.

 

Catharina Bråkenhielm (s) svävade betänkligt på målet och hänvisade till Veronica Palm (s) – men hon har inte heller svarat. Gunvor Ericson (mp) svarade direkt att (mp) inte anser att pension är uppskjuten lön.

 

Hon återkom emellertid i efterhand med ett mer utvecklat svar - ett seriöst och anständigt sätt att bemöta medborgarna på – värd en eloge. Hon menar – ”att löneutrymme har avståtts när arbetsgivaren betalar in pensionsavgiften, men det är inte lön i egentlig mening. Pension är inte bidrag utan en ersättning från ett system som har villkor för att man skall få ut ersättning från”.

 

Det är onekligen ett sätt att tänka, som måste respekteras – även om det är litet svårt att förstå. – Vill (mp) vända sig till Sveriges pensionärer och med den motiveringen ändå hävda - att pension inte är uppskjuten lön – utan en ersättning. Hur troligt är det att pensionärer skulle ändra uppfattning på grund av den motiveringen – även om de i övrigt är openminded?

 

Synsättet hos de partier som menar – att pensionsavgifter är ett slags skatt på arbete – och pensionen är ett slags bidrag – stämmer väl med hur dessa partier behandlat pensionärerna under de senaste 15 åren. Det synsättet kan vara förklaringen till:

    1. att basbeloppen inte återställdes efter 1990-talskrisen, trots löften.

    2. att 258 miljarder överförts från AP-fonderna till statskassan utan rimlig

             motivering, Det försvagade det nya pensionssystemet (NPS) - och sänker

             pensionerna med 3 % för alla kommande år i pensionärernas liv.

    3. att intjänat pensionskapital för ATP-baserade pensioner reduceras med 1,6 %

             per år – vilket konfiskerar 350 000 kr av en genomsnittspensions inarbetade

             värde. NPS-pensionärer däremot drabbas inte av en sådan reduktion – trots

             att NPS ger lika höga pensioner som ATP. (De har ju fått ett förskott på 18

             % som eliminerar deras 1,6 %-avdrag).

 

Politikerna skulle faktiskt kunna disponera medborgarnas pensionsmedel efter behag – om det inte finns en direkt koppling mellan pensionspremien – det belopp som inte förbrukas vid  intjäningstillfället – och den pension man får som äldre. Därför är definitionen viktig. Var finns partiet med rättskänsla och rättvisevärderingar som med kraft kan sätta ned foten? 

 

Till detta kommer riktade skattesänkningar som pensionärerna inte fått del av:

    a) (s) införde – efter påtryckningar från LO – en särskild skattesubvention 

            motsvarande kostnaden för pensionsavgiften på 7 %. Kostnad 84 miljarder

               per år.

     b)  Alliansen införde jobbskatteavdraget. Kostnad 71 miljarder per år. I landet

            Sverige – med världens högsta skatter – betalar pensionärerna den högsta  

            skatten vid lika inkomst. Alliansens upprepade hänvisningar till att

            jobbskatteavdraget stöds av den ekonomiska forskningen är en uppenbar

            missinformation. Det framgår om man läser utredningarna från Finanspolitiska

            rådet, Konjunkturinstitutet, SNS, LO, IFAU, IFN, och Riksrevisionen. Samtliga

            säger att jobbskatteavdraget inte påverkar de som redan har ett arbete –

            några säger att det istället kan ha negativ effekt. De internationella fall där

            positiv effekt kunnat konstateras är för lågbetalda ensamstående mödrar.

            Bara det faktum att man betalar ut 71 miljarder för det mål man själv satt

            upp - att få 80 000 fler i arbete - visar att motivet är falskt. Alliansen satsar

            alltså 900 000 per arbetsplats per år – för att någon skall arbeta ihop 

            300 000 per år. Om det skulle vara sant så slår man Ebberöds bank med bred

            marginal.  Naturligtvis är inte Allianspolitiker så okunniga. De har bara använt

            det motivet för att göra en riktad skattesänkning – som dock går tvärt emot

            grundlagens bestämmelse – att alla medborgare skall behandlas lika.

 

Reflektera själv – och sprid sedan sanningen om Alliansens missinformation!

 

Mats Odell presenterade Kristdemokraterna som värdepartiet i svensk politik, partiet som håller familjen som samhällets grundsten, som kämpar för rättvisa och anständighet. Han avslutade sitt intressanta inlägg med hur han skulle vilja att människor uppfattar Kristdemokraterna.

 

Det var lätt att känna sympati för de tankarna – men med kännedom om vad många pensionärer anser om jobbskatteavdraget – har (kd) en lång väg att vandra. Det räcker inte med att säga att pensionärerna skall få sänkta skatter – det räcker inte med att säga att klyftan mellan pensionärernas skatter och de yrkesverksammas skall minska. Det som krävs nu är att Alliansen i god tid före valet klart säger att pensionärer skall ha samma skatt som yrkesverksamma vid lika inkomst. En plan för när det målet skall uppnås skulle dessutom kraftigt förstärka Alliansens trovärdighet hos ¼-del av de som går till val.

 

Positiva tankar om äldreomsorgen framfördes av Solnas kristdemokratiska kommunalråd - Malin Appelgren. Hon berättade om det grepp som entreprenören på äldreboendet Berga genomfört. De hade frågat personalen om vilka som brinner för att vårda äldre – och vilka som bara vill jobba på ett äldreboende. Så fick de som brinner för de äldre – just de uppgifterna. Det har verkligen gett effekt – och hela personalen är nöjd. En annan tanke som Malin arbetar hårt för är att omvandla vanliga äldreboenden till ”äldreboenden-med-profil”  – d.v.s. människor med likartad inriktning samlas på samma hem – det kan vara språk – religion – intressen etc. Eftersom antalet profiler är många – bör hela Storstockholmsområdet ses som en gemensam region så att så många specialprofiler som möjligt an etableras  . Här framgick att Malin tänkt till.

 

Men hon hade tydligen inte reflekterat när hon talade om att höja pensionerna för de allra sämst ställda. Hon har fortfarande den föråldrade uppfattningen att bruttopensionen ger uttryck för på vilken nivå en pensionär lever. Hon visste uppenbarligen inte att en pensionär med 14 600 har lika litet kvar att leva på som den med lägsta garantipension på 7 300 kr/månad och som får bostadstillägg – sedan skatt och hyra betalts. Så mycket har faktiskt de ATP-baserade pensionerna urholkats. De sämst ställda är sålunda inte en liten grupp - utan mer än 50 % av pensionärerna. Tyvärr hör hon också till dem som svalt hela betet om jobbskatteavdraget – att det ger fler jobb. Det enda rådet som kan ges – hör inte på partistrategerna – läs själv forskningsinstitutens rapporter – och reflektera själv.

 

Det kan vara litet farligt att som Malin inte tro på oppositionens löften om att införa samma skatteskalor för pensionärer som yrkesverksamma – utan tro att de kommer att lösa jämlikheten bara genom att höja skatterna för de yrkesverksamma. En juste inställning är att tro på vad människor säger – om man inte har bevis för motsatsen – och några bevis kan ju rimligtvis ingen ha om framtiden.

 

Strongt annars av Mats Odell att ställa upp en lördag på årsmötet i en liten lokalförening. De  genomförde sitt möte med säker hand och bjöd generöst på förtäring.

Med vänliga hälsningar

Berthel Nordström

 

Image0004

 

Senast uppdaterad: måndag 15 februari 2010