Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
Våga läsa – Bromsen är faktiskt inte
Reinfeldt har både rätt och fel om pensionärsskatten Nr 7
Pensionssystemet fram till nästa istid – var det tänkt
Jobbskatteavdragets eftersmak – är som avslaget öl….
Sagan - om riddarens försök att besegra de fyra drakarna
Pensionssänkningar 2011
* Risken för pensionsförluster
* Håkan Juholt - Svar på DN-artikel 30/3
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

Våga läsa – Bromsen är faktiskt inte                                       Nr 6

                                                bara något för pensionärer.

Ur Pensionssystemets årsredovisning 2008 sid. 13

Först en info om hur den nuvarande bromsen fungerar – innan vi går in på hur den borde utformas. Observera hur den orangea linjen i ovanstående diagram stiger snabbare än den gröna Den kurvan visar att pensioner kan stiga snabbare än löneindex. Detta inträffar vid en återhämt-ning i ekonomin efter att Bromsen slagit till. När förhållandet mellan pensionssystemets tillgångar och skulder överstiger siffran 1 så stiger pensionerna snabbare än löneindex - fram till den tidpunkt - när pensionerna kommit ikapp inkomstindex. Den effekten inträffar om bl.a. AP-fondernas värde stiger – eller om arbetslösheten minskar. Däremot reduceras inte klyftan mellan löne- och pensionsnivåerna om löneindex skulle öka utöver det vanliga.   

 

Just nu stiger värdet på AP-fonderna kraftigt. Redan 15 månader efter raset – har värdet ökat med 47 %. Nu fattas bara 18 % för att komma upp till index 477 – det som gällde 2007. 

 

År 2011 kommer pensionerna att sänkas ytterligare med 3,1 %.  Det beror på att arbetslösheten har ökat från 5,9 % till 9,3 %. Tillsammans med börsraset har pensionsnivån då sjunkit med sammanlagt 6 % under nivån före krisen. Det är från den bottennivån som återhämtningen nu skall ske. I och med pensionssänkningen år 2011 är pensionssystemet åter i balans. Varje minskning av arbetslösheten som nu förväntas ske samt en fortsatt värdeökning i AP-fonderna kommer att gynnsamt påverkar återhämtningen - även om det kan ta flera år innan vi är uppe på spåret igen. Enligt Pensionsmyndighetens nya prognos kommer det att dröja till år 2019.

 

Av detta följer att den nuvarande krisen inom pensionssystemet endast drabbar dem som varit pensionärer under åren 2010-2019. De yrkesverksamma har inte behövt betala något vare sig från sin inkomst eller genom sänkta framtida pensioner, eftersom pensionsrätterna beräknats ha återvunnit sitt värde 2019. Hur rättvist är det? Återigen är det pensionärerna  som ensamma får bära bördorna – förutom de som direkt drabbats av arbetslösheten. 

 

Omfattningen av den slutliga förlusten som pensionärerna drabbats av illustreras av ytan mellan de gröna och orangea linjerna i diagrammet ovan. Ju längre tid det tar att uppnå lägre, mer normala arbetslöshetstal desto större blir totalförlusten för pensionärerna. Om Pensionsmyndig-hetens prognos är rätt så kommer pensionärerna att göra förluster under 9 år (2010-2019). Det är hälften av ett normalt pensionärsliv. Systemet klarar sig – men pensionärerna tar stryk.

 

Ett sänke som ytterligare fördröjer återhämtningen beror på ”demografibomben” – som under de kommande 25 åren kommer att genomsnittligt öka antalet pensionärer med 28 000 personer (25 år * 28 000 = + 700 000 fler pensionärer år 2035). Det belastar pensionssystemet med genomsnittligt 95 miljarder varje år framöver. Detta påverkar de som är pensionärer mellan åren 2009-2035. Även immigrationen av outbildade, som enligt statistiken kommer i arbete först efter sju år påverkar pensionerna negativt - förutom via skatterna. (Ändå ökar vi arbetskraften snabbare den vägen än via högre födelsetal).

 

Bromsfunktionen måste finnas – men kostnaden för kriser borde betalas av hela folket – inte enbart av pensionärerna. Ett exempel visar hur det skulle kunna fungera. Antag att dagens kris kommer att sammanlagt under de 9 åren förorsaka genomsnittspensionären en förlust på 50 000 kr/person – ett troligt belopp. Det betyder genomsnittligt 460 kr/månad i 9 år – eller sammanlagt för alla pensionärer 90 miljarder.

 

Samtidigt beräknas under dessa 9 år en genomsnittlig inkomsttagare ha ökat sin nominella lön från 26 000 kr till 35 700 vid en genomsnittlig inkomsthöjning med 3,6 % (1,6 % realhöjning + 2 % inflation). 

 

Statskassan har på grund av den förhöjda arbetslösheten förlorat dels skatteinkomster dels fått betala a-kasseersättningar och pensionsavgifter för fler arbetslösa. Dessa avbränningar täcks av de skatter som både yrkesverksamma och pensionärer betalat. Men pensionärerna får därutöver betala 50 000 genom sänkta pensioner. Vad finns det för skäl att pensionärerna ensamma skall betala kostnaderna för återställandet av pensionssystemets betalningsförmåga?

De - om några - har ju inte åstadkommit obalansen. Tidigare har de ju fått höra – att en inbetald krona i pensionssystemet blir med tiden en pensionskrona med ränta på ränta.

 

Om Bromsen i sin nuvarande form slopades helt skulle obalansen i pensionssystemet istället kunna betalas av hela folket via en variabel ”pensionsbalansskatt”. Den är inte svårare att arrangera än Bromsen. Om ovannämnda 90-miljardersförlust istället betalades den vägen då skulle pensionärernas belastning sjunka från 90 miljarder till 15 - d.v.s. från 460 kr/månad i 9 år till 77 kr/månad i 9 år. De yrkesverksamma skulle samtidigt få en genomsnittlig skattehöjning på 155 kr/månad i 9 år. Eftersom en yrkesverksam med normala löneökningar fått lönen höjd med 1 070 per år och månad så återstår ändå - vid en rättvis fördelning av pensionssystemets merkostnader - en  inkomstökning på  915 kr per år och månad.

 

Det kan ju heller inte vara bra för dem som nu är yrkesverksamma att veta att de utlovade pensionerna helt oförutsett kan sänkas ordentligt under en stor del av deras pensionärsår - då de har det som sämst ställt. Som pensionärer kan de ju inte ha orsakat pensionssystemets insolvens. Det skulle däremot de yrkesverksamma kunna göra – exempelvis genom att driva upp lönerna utöver vad konkurrensen medger – med följd av att arbetslösheten stiger. 

 

Den extremt stora ungdomsarbetslösheten i Sverige på 26 % (161 000 personer) är ett annat exempel på detta. Den är ett rejält sänke för pensionärerna – men främst en nationell katastrof som mycket negativt kan påverka en hel ungdomsgeneration. Den beror uppenbarligen på ett systemfel. Ungdomsarbetslösheten har från 2007 – 2009 ökat – i Holland från 5,3 % till 7,9 % - i Danmark från 7,1 % till 12,9 % - och i Sverige från 19,4 % till 26,4 %. Många säger att den svenska situationen till stor del beror på för höga ingångslöner för unga som inte har tillräcklig erfarenhet. Det är också naturligt att arbetsgivare inte anställer unga oerfarna som kostar nästan lika mycket som de med yrkeserfarenhet. En annan anledning är skolans haveri med 25 % av eleverna utan fullständiga betyg. Kostnaden för dessa misslyckanden betalas av alla via skatterna, men pensionärerna får via bromsen dessutom sänkta pensioner.

 

Ur pensionärernas synpunkt slår bromsen till hårdare om en ung person kommer 1 år senare in på arbetsmarknaden än om en 64-åring går ett år tidigare i pension än normalt. Det hänger samman med hur värderingen sker i Pensionssystemets balansräkning. Om en ungdom inte kommer igång att arbeta så blir Pensionsavgiftsfordran 1,33 miljoner kronor lägre (17000/månad x 12 x 16 % x 41 år = 1 338 000 kr). Om en 64-åring går i pension så minskas tillgångarna bara med 50 000 kr (26 000/månad x 12 x 16 % x 1 år = 50 000 kr). Differensen blir  1,28 milj. kronor.  90 000 för många arbetslösa ungdomar (i jämförelse med Danmark) betyder ett underskott på 120 miljarder/år. Bara det sänker pensionerna med 1,6 %.

 

En variabel ”pensionsbalansskatt” skulle verka som ett ytterligare incitament för alla parter att agera så att arbetslösheten blir så låg som möjligt. Om löntagarna skulle driva upp lönekraven för högt så slår den variabla pensionsbalansskatten till – förutom den ökade risken för inflation.

 

Åren 2010-2011 slår Bromsen till för första gången. Det är först nu man i praktiken ser hur snett systemet slår mot pensionärerna. Nu när konsekvenserna blir uppenbara är rätta tidpunkten att göra en kritisk genomgång av hela pensionssystemet - men också faktiskt att kompensera dagens pensionärer för den orättvisa inkomstminskning som Bromsens tillslag nu åstadkommer. Det blir dyrt – 10 miljarder/år i 9 år.

Med vänliga hälsningar

Berthel Nordström

 

 

Senast uppdaterad: tisdag 20 april 2010