Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
Våga läsa – Bromsen är faktiskt inte
Reinfeldt har både rätt och fel om pensionärsskatten Nr 7
Pensionssystemet fram till nästa istid – var det tänkt
Jobbskatteavdragets eftersmak – är som avslaget öl….
Sagan - om riddarens försök att besegra de fyra drakarna
Pensionssänkningar 2011
* Risken för pensionsförluster
* Håkan Juholt - Svar på DN-artikel 30/3
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

Reinfeldt har både rätt och fel om pensionärsskatten              Nr 7

                 – men var hans senaste uttalande särskilt smart?

Fyra dagar efter att Regeringen lagt fram sitt vallöfte om att pensionärerna skall få ytterligare skattesänkningar med 5 miljarder – återkom Reinfeldt i tisdagsmorgonens radiosändning med ytterligare besked om att fler skattesänkningar för pensionärerna kan komma. Men varför sa han - att i Alliansens Sverige skall det alltid finnas en särskild – och högre – pensionärsskatt. De övriga Allianspartierna är kanske inte alls lika benägna som moderaterna att lämna sina äldre väljare i sticket. Men uttalandet gladde säkert de Rödgröna.   

 

Saken hade kunnat presenteras på ett annat sätt. Reinfeldt har ju faktiskt rätt i att de som arbetar har vissa kostnader för ”intäkternas förvärvande” – som resor – a-kassa etc. Det nämnde han också – men menade att Alliansen valt att ersätta dessa kostnader genom jobbskatteavdraget. Den metoden ger emellertid ett slags (m)-stuk på skattereduktionen – de som tjänar mest får 55 % högre kostnadsersättning än de som tjänar minst. Varför har de valt att kalla kostnadsersättningen för skattesänkning? Frågorna hopas – för olika tolkningar.

 

Det negativa var att Reinfeldt tyvärr fastslog att skattesänkningar - enbart riktade till yrkesverksamma skall fortsätta – att klyftan mellan lönenivån och pensionsnivån skall vidgas. - Men viktigast för fler jobb är ökad efterfrågan och fler företag som vill växa.  

 

Positivt var att Reinfeldt fastslog att arbetsgivaravgiften är en del av lön för utfört arbete och ingen företagarskatt - som de påstår, som också tycker att alla pensioner är bidrag. Därmed är också sagt att den pensionspremie som ingår i avgiften är en del av lönen.  Så har arbetsgivarna alltid velat se det. Den logiska följden blir att Reinfeldt därmed ansluter sig till den allmänna folkmeningen att pension är uppskjuten lön – eftersom den är avhängig av pensionsavgifterna. Däremot sa han inte – att uppskjuten lön skall beskattas som lön - tyvärr.

 

Men hur tänkte Reinfeldt när han menade att de yrkesverksamma betalar mer i skatt än pensionärerna vid samma inkomst – om man inkluderar arbetsgivareavgiften i skatten. Men den avgiften avser dels skatt på arbete – dels försäkringspremier för olika förmåner + pensionspremien. För alla som nu är pensionärer har arbetsgivareavgifter redan inbetalats, när de arbetade. Det är ju så metoden fungerar - att för den del av lönen som man avstår från vid intjänandetillfället betalar man skatt för - först då förmånen utfaller – som t.e.x. pensionen.  Det är därför som pensionen skall ha samma skattesatser som lönen. Vad menade Reinfeldt?

 

När det nya pensionssystemet (NPS) startade då togs särbehandlade skatter för pensionärerna bort – alla skulle betala skatt enligt gemensamma skatteskalor. Sedan dess har - förutom jobbskatteavdraget - införts en riktad skattesubvention motsvarande kostnaderna för den egna 7 %-iga pensionsavgiften. Kostnaden för den uppgår till sammanlagt 84 miljarder per år. Denna riktade skattesubvention är lika odemokratisk som jobbskatteavdraget. Är det inte dags nu med en ordentlig skatterevision. RIV UPP – GÖR OM – GÖR RÄTT!

 

Det skulle kunna innebära att av 160 miljarder (71 miljarder i jobbskatteavdrag + 84 miljarder i reduktion för pensionsavgiften + Alliansens 5 miljarder) borde:

  • yrkesverksamma först få ett generellt kostnadsavdrag för intäkternas förvärvande med  1 000 kr/mån. – lika för alla. Det skulle kosta 54 miljarder. Kvar återstår 106 miljarder.
  • Denna summa avsättes till skattesänkningar
    • till pensionärerna med 21,2 miljarder = 980 kr/månad genomsnittligt
    • till yrkesverksamma med 84,8 miljarder = 1570 kr/månad. Tillsammans med kostnadsersättning får de 2 570 kr/månad genomsnittligt. Tidigare har de fått  2 800 kr/månad – en sänkning alltså med 230 kr/månad.

Den lösningen skulle - en gång för alla - rensa upp i den varhärd som pensionsbeskattningen nu håller på att utvecklas till. Klicka på länken nedan och hör själv vad Reinfeldt sa i radio:  http://sverigesradio.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2284344&BroadcastDate=&IsBlock=

Med vänliga ga hälsningar

Berthel Nordström

 

 

Senast uppdaterad: tisdag 20 april 2010