Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

Maud Olofsson - sist av Allianspolitikerna på pensionståget.

Visst – nu vill också Maud sänka pensionärernas skatter – och mest till de allra sämst ställda. Hur mycket de skall ”få” – det återstår att se – var hennes besked. Det låter fortfarande som om Maud betraktar pensioner som bidrag som skall utdelas av nåder. Maud tycks ännu inte förstå pensionärsorganisa-tionernas krav – att pensionärerna skall ha samma skatteskalor som yrkesverksamma - eftersom pension är uppskjuten lön. Maud borde inse – att ju längre klara besked dröjer – desto högre kommer pensionärernas protester att ljuda – ända fram till valdagen.

 

Av Mauds uttalande – om de allra sämst ställda - framgår att hon fortfarande lever i den villfarelsen att bruttopensionerna speglar pensionärernas levnadsnivå. Så är det inte - det avgörande är vad pensionären har kvar att leva av – sedan skatt och hyra är betald och sedan åtminstone socialbidragsnormen för mat, kläder mm täckts. Se tabellen nedan:

Kvar att leva av - i olika inkomstlägen 2010

Pension per månad

7 708

9 000

10 000

15 400

Avgår: skatt

-1 408

-1 824

-2 144

-3 949

              hyra

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Tillkommer bostadstillägg

4 650

3 869

3 249

392

KVAR I HANDEN

5 950

6 045

6 105

6 843

Avgår: kostnader för mat, kläder mm

 

 

 

 

            enligt socialbidragsnormen

-3 680

-3 680

-3 680

-3 680

KVAR EFTER NÖDVÄNDIGA UTGIFTER

2 270

2 365

2 425

3 163

Mer än lägsta garantipension

 

95

155

899

 

Som framgår har pensionären med 15 400 kr bara 899 kr mer än den med lägsta pension, trots 7 700 mer i inkomst. Så dramatiskt har pensionerna urholkats på grund av dels att pensionssystemet misskötts – dels att direkt diskriminerande åtgärder vidtagits. Pensionären med 15 400 hade som arbetande 10 % högre inkomst än genomsnittsinkomsten. Det betyder att mer än 900 000 av landets 1,8 milj. pensionärer har den här situationen. 400 000 i gruppen får bostadstillägg – och ytterligare 130 000 är berättigade därtill, men har inte ansökt om bidraget.

 

Det enda man vet om dem med enbart garantipension är att de inte betalat skatt och pensions- avgifter, eftersom de inte utfört något betalt arbete. Många av dem har blivit försörjda. 50 % av dem som får garantipension bor i egen villa eller bostadsrätt. Även om villan är värd 4 miljoner och obelånad utgår bostadstillägg. Pensionären med 15 400 kr/månad kan ha det mycket sämre än hon med villan. Vilka är egentligen de sämst ställda - Maud?

 

Trots att Maud ömmar just för dessa – tar hon ändå ut 403 kr mer per månad för henne än för en med samma inkomst som arbetar. Alliansen tycks frukta att hela deras ekonomiska program skall haverera om pensionärerna fick lika skatteskalor.

 

I Sverige – landet med de högsta skatterna - beskattas pensionärerna högst. Bland 18 länder (EU 15 + Norge + USA+ Australien) är det bara Sverige som beskattar sina pensionärer högre än de som arbetar. Det är den skämmiga politiken som Centerpartiet för – tvärt emot folkets vilja. En enkät visar att 90 % av medborgarna vill att yrkesverksamma och pensionärer skall beskattas lika vid samma inkomst.

 

Kom bara inte och tala om att jobb skapas - därför att de sämst ställda får 403 kr mer skatt per månad. Nämn inte - en gång till - att Alliansen har stöd från den ekonomiska forskningen – när Ni påstår - att jobbskatteavdraget skapar nya arbeten. I tidigare brev har visats att alla de forskningsinstitut som granskat jobbskatte-avdragets effekter unisont sagt - att de som redan har ett arbete inte påverkas. (se www.aldreomsorgenipolitiken.se bilaga 1 i artikeln ”Är Monas väska viktigare”). Av de som skulle kunna påverkas – de utan arbete – ungdomar, invandrare, långtidsarbetslösa – känner bara 5 % till jobbskatteavdragets incitament – enligt Riksrevisionens utlåtande. Hur skall jobbskatteavdraget kunna locka fler att arbete – om de som berörs inte känner till det? För dem är det dessutom för lågt för att fungera.  

 

Med detta ihåliga motiv spenderar Alliansen 71 miljarder – med Regeringens målsättning att få 80 000 fler i arbete – d.v.s. genom en årlig satsning med 880 000 per arbete. Alla förstår – Maud inse det i tid - att det uppgivna motivet rimligtvis inte kan vara sant.

 

Jobbskatteavdraget är bara en vanlig skattesänkning, riktad till en del av befolkningen – tvärs emot en av grundlagens viktigaste principer – om alla medborgares likabehandling.

 

Den skattesänkning för pensionärer, som är beslutad för 2010 – kostnad 3,5 miljarder - har avsatts med motiveringen att det skall lindra bromsens tillslag 2010 – alltså ett slags bidrag i nåder – istället för som ett steg mot större rättvisa. Den skillnaden är viktig att fastslå. Sänkningen blir vid 32 % skatt:

 

Inkomst

Årsinkomst

2009

2010

Diff.

Sänkn.

per år

Sänkn.

per mån

%

årsink.

10 000

120 000

36 300

39 600

3 300

-1 056

-88

-0,9

12 000

144 000

34 500

39 600

5 100

-1 632

-136

-1,1

13 000

156 000

33 300

39 600

6 300

-2 016

-168

-1,3

14 000

168 000

32 100

38 400

6 300

-2 016

-168

-1,2

16 000

192 000

29 700

36 100

6 400

-2 048

-171

-1,1

18 000

216 000

27 300

33 900

6 600

-2 112

-176

-1,0

20 000

240 000

24 900

31 600

6 700

-2 144

-179

-0,9

22 000

264 000

22 500

29 300

6 800

-2 176

-181

-0,8

24 000

288 000

20 100

27 000

6 900

-2 208

-184

-0,8

26 000

312 000

17 700

24 700

7 000

-2 240

-187

-0,7

28 000

336 000

15 300

22 500

7 200

-2 304

-192

-0,7

30 000

360 000

12 900

20 200

7 300

-2 336

-195

-0,6

I pensionärernas strid mot politikerna kräver de inte några fördelar. Nu vill de:

 

EN GÅNG FÖR ALLA SÄTTA STOPP FÖR ATT BLI SÄRBEHANDLADE.

 

Politiker går inte i svaromål för de uppenbara diskrimineringar som olika regeringar utsatt de äldre för. Genom att krypa undan – hoppas de på – att stormen skall gå över. Men de äldre glömmer inte politikernas svek – Förutom jobbskatteavdraget har deras meritlista följande utseende:  

   1. Under 1990-talskrisen fick alla medborgare medverka. För pensionärerna sänktes 

          basbeloppen. Alla grupper har fått kompensation för sina eftergifter –

          utom pensionärerna 2 % återstår = 5 miljarder. Det lovade Göran Persson

          betala tillbaka – (s) orkade inte.   

   2. Politikerna lade in betalningsansvaret för garantipensioner och bostadstillägg mm

          – som har socialbidragskaraktär - på AP-fonderna utan att tillföra fonderna

             några medelDessa s.k. ”fripassagerare” medverkade tlll att ATP-

          systemet havererade. När det nya pensionssystemet bildades övertog staten

          detta betalningsansvar (det som staten borde ha haft hela tiden) - men

          krävde en kompensation på 258 miljarder av AP-fonderna för detta

          övertagande. Politikerna överförde - med en bedräglig motivering -

          ATP-pensionärernas inbetalade avgifter till statskassan. Detta får nu till följd

          att bromsen slår till 2010 och att en genomsnittspensionär med en pension på

          13 000 kr per månad kommer att förlora 40 000 kr under åren 2010-2014. 

   3. När det nya pensionssystemet bildades infördes för pensionärer med ATP-

          baserade pensioner ett kumulativt avdrag på 1,6 % per år, vilket innebär att

          en genomsnittspensionär med ATP-baserade pensioner förlorar 350 000 kr  

          under den beräknade återstående livslängden av 17 år. Eftersom det nya

          pensionssystemet ger minst lika höga pensioner som ATP-systemet - under

          samma förutsättningar - finns inga skäl för att de ATP-baserade pensionerna

          skall få dessa reduceringar.

    4. Förutom Alliansens orättvisa jobbskatteavdrag som kostar 71 miljarder per år

          har tidigare ett likvärdigt skatteavdrag givits till samma befolkningsgrupp –

          nämligen en skattereduktion motsvarande de enskildas pensionsavgifter

             på 7 % av lönen. Den kostar statskassan 84 miljarder. Båda dessa avdrag

          är inget annat än vanliga skattesänkningar som riktats till en begränsad grupp

          av medborgarna – de yrkesverksamma.

    5. På AP-fonderna har ställts så höga avkastningskrav att riskexponeringen blivit

          för stor så att 25 % av värdet förlorades på ett år. Erfarenheter från alla

          stora börskrascher efter 1945 visar att börser återhämtar sig med råge 2 år

          efter kraschen. Den metoden borde använts och en stor del av bromsens

          verkningar skulle undvikits. Fel på bromsen – alltså.

 

Med vänliga hälsningar

 

Berthel Nordström

 

Senast uppdaterad: måndag 15 februari 2010