Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
Våga läsa – Bromsen är faktiskt inte
Reinfeldt har både rätt och fel om pensionärsskatten Nr 7
Pensionssystemet fram till nästa istid – var det tänkt
Jobbskatteavdragets eftersmak – är som avslaget öl….
Sagan - om riddarens försök att besegra de fyra drakarna
Pensionssänkningar 2011
* Risken för pensionsförluster
* Håkan Juholt - Svar på DN-artikel 30/3
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Jobbskatteavdragets eftersmak – är som avslaget öl….          Nr 9

beskt och ljummet – orättvist och ineffektivt. Särskilt många fler i arbete – har det inte gett. Det framhölls häromdagen i P1-radio av professorerna och nationalekonomerna Lars Calmfors, Finanspolitiska rådet och Magnus Henrekson, chef för Institutet för Näringslivsforskning. Möjligen skulle en viss effekt kunna ha uppnåtts i förbättring av konkurrenskraften om löneökningskraven minskat i samma mån – men det var tydligen en alltför besk medicin att presentera för medborgarna. Ingela Gardner Sundström (m), ordförande i löneförhandlingsdelegationen för Sveriges Kommuner och Landsting framhöll att jobbskatteavdraget borde ha villkorats redan vid lönerörelsen 2007 för att konkurrenskraften skulle ha stärkts – och fler jobb skapats. 

 

Anders Borg menade att jobbskatteavdragets syfte aldrig har varit att hålla tillbaka lönerna för att stärka konkurrensförmågan – löneökningarnas storlek bevisar det. Klicka på länken och hör vad de sa: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=1650

 

Tidigare har såväl Finanspolitiska rådet, LO, Konjunkturinstitutet och SNS entydigt sagt att jobbskatteavdragets +6 % inte påverkar dem som redan har ett jobb - att arbeta mer. Det säger ju också sunt förnuft.  Det uttalandet instämde också Riksrevisionen senare i och tillfogade - att de som möjligen skulle kunna ha påverkats – de arbetslösa med de lägsta inkomsterna – för vilka a-kasseersättning och sjukbidrag är ett reellt alternativ för försörjning – de känner enligt en undersökning inte till incitamentets funktion. – Alla förstår nog också att 6 % höjning är alldeles för litet för att få dem som inte vill arbeta - att börja jobba igen. 

 

Arbetslösheten har ju stigit dramatiskt under senare år. Det är inte Alliansens fel – utan beror på att efterfrågan sjunkit i spåren av den ekonomiska krisen. Men det visar ju vilken dominerande betydelse efterfrågan har för att fler människor skall komma i arbete - och vikten av att landets konkurrenskraft ökar. Att satsa 71 miljarder varje år för att folk skall vilja arbeta verkar sanslöst – i synnerhet när så mycket annat skulle behöva göras för att stärka landet inför de många påfrestningar som vi har att möta i framtiden ? med en äldre befolkning som ökar kraftigt ? global konkurrens från länder med lönekostnader på 10 % av vad som betalas här hemma ? kostnader i samband med byte av energislag ? kostnader för att rädda miljön etc.

 

Med en långsiktig politik borde dessa 71 miljarder/år ha använts för att stärka vår konkurrenskraft på sikt genom att: ? få fler medelstora företag att vilja växa - genom att minska deras risker ? genom massiv forskning för att få fram nya produkter och marknader ? genom bättre skolutbildning så att inte 25 % av ungdomarna lämnar skolan utan fullständiga betyg och därmed går direkt ut i arbetslösheten efter skolavslutningen - etc. Det är verkligen mycket viktigt att driva Arbetslinjen. Därför  borde pengarna främst ha använts för att investera och rusta upp – inte för konsumtion.

 

Förhoppningarna på Alliansen när de tillträdde var stora – nu skulle man ta itu med samhällets strukturfel. Tillsättandet av ett Globaliseringsråd ingav ett löfte om en långsiktig politik – grundad på kunskaper och erfarenhet - som skulle få Sverige ur träsket upp på fastare mark. Av detta blev intet. Den huvudsakliga satsningen gjordes istället på jobbskatteavdragets 71 miljarder/år - en riktad och odemokratisk skattesänkning – som genomsnittligt ger en heltidsarbetare 1 300 kr/månad – motsvarande två extra lönerörelser – med det diffusa och missledande motivet - att öka människors vilja att arbeta. Bieffekt - att pensionärerna diskriminerades.  

 

Radioreportern framhöll att om människor får mer kvar i plånboken - då kan de också köpa mer och därigenom öka efterfrågan. Samma effekten – men med större rättvisa -   skulle ha uppnåtts om också pensionärerna fått del av skattereduktionen.

 

Vad som krävs inför valet 2010 – är en kraftfull satsning på framtiden – i ett samhälle med lika rätt för alla medborgare – med lika skatt vid samma inkomst för såväl yrkesverksamma som pensionärer – på den nivå som en långsiktig ekonomi tillåter.

Med vänliga hälsningar

Berthel Nordström

 

Senast uppdaterad: tisdag 20 april 2010